Podmínky

Odesláním této přihlášky budoucí účastník sportovního tábora MAPETO (resp. jeho zákonný zástupce) (dále jen „budoucí účastník“) vyslovuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři, a dále pořizováním obrazových a zvukových záznamů budoucího účastníka v souvislosti se sportovními a volnočasovými aktivitami v průběhu sportovního tábora MAPETO, a to správcem Mgr. Tomášem Bekem, IČ: 72847255, s místem podnikání: Nad Tunelem 322, 565 01, Choceň, případně jinými osobami na základě jeho pověření, pro účel stanovený níže. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou ode dne udělení souhlasu (Tento souhlas může být budoucím účastníkem písemně odvolán, přičemž účinnost odvolání tohoto souhlasu nastává dnem doručení písemného odvolání Mgr. Tomáši Bekovi.). Budoucí účastník si je vědom svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů, s účelem zpracování osobních údajů byl seznámen a tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

V souhladu s § 5 zákona o ochraně osobních údajů jsou všechny shora uvedené údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely účasti na sportovním táboře MAPETO a zpracování vieoprezentace, fotoprezentace a památečních multimediálních DVD disků obsahujícíh tyto prezentace, fotozáznamy a videozáznamy. Sumarizované údaje mohou být rovněž použity pro vnitřní potřeby sportovního tábora MAPETO.