Pokyny před odjezdem 2014

Pokyny účastníkům Sportovní akademie MAPETO
   na Pastvinské přehradě
(pdf)

Vážení rodiče, děvčata a chlapci!

Přihlásili jste se na týdenní setkání sportovně založených chlapců a dívek  v krásném prostředí Pastvinské přehrady.

V třetím červencovém týdnu tak vyměníte pohodlí svých domovů za ubytování ve sportovním středisku UP Olomouc a prázdninové lenošení za získávání odvahy, síly, vytrvalosti, dovedností a zkušeností v méně tradičních sportech v přírodě.

Prázdniny se blíží, a k těm již tradičně patří „Sportovní akademie MAPETO“. Tým instruktorů již pilně pracuje a opět pro vás připravuje vysoce nadstandardní obsahovou a odbornou náplň celého týdne.

Všichni, kteří jste obdrželi tyto pokyny, jste se závazně přihlásili a zaplatili celou částku nebo její část. (Kdo opomněl, učiňte tak, prosím, obratem). Ty z vás, kteří neuhradili prozatím celou částku, prosíme o doplatek do 30. 6. 2014
na č.ú. 27-8747080287/0100

A nyní technické záležitosti:

Termín:       12. 7.  –  18. 7. 2014  (sobota – pátek)

Ubytování:  Sportovní a výcvikové středisko Univerzity Palackého Olomouc na Pastvinské přehradě.

Cena:          Kč 3.990,- (možnost uplatnění slevy).

V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze (strava 4x denně), využívání sportovišť a sportovního náčiní a nářadí, táborové triko MAPETO, doprava zavazadel, pro zájemce sauna, ostatní poplatky a náklady (pronájmy sport. vybavení a prostor, střelivo, ceny pro nejlepší Mapeťáky, nákup sport. materiálu, smlouvy, odvody, …).

Prosba:       Máte-li možnost  zprostředkování jakékoliv sponzorské pomoci, finananční příspěvek, drobné předměty použitelné jako ceny pro účastníky, materiální vybavení atd., budeme rádi.  V kladném případě nás prosím kontaktujte. Děkujeme.

Náplň činnosti:      Děti se budou moci seznámit se základy vodní turistiky (kanoe, kajak),  sportovní střelby, podle věku absolvují různě náročný cykloturistický výlet s nouzovým přespáním a přípravou jídla v přírodě. Seznámí se se základy baseballu, sport. střelby, lezení a práce s horol. lanem  (vše s kompletním materiálním vybavením), dalšími tradičními (tenis, fotbal, basketbal, stolní tenis,  …) i netradičními (florbal, frisbee, box, pétanque, baseball, lukostřelba, lakros, rogaining, badminton…) sporty, činnostmi, soutěžemi a hrami.

Důležité:           Přikládáme posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který nám dle zákona musíte odevzdat v den odjezdu dítěte (můžete mít i jiný formulář).

Stravování:  Začínáme večeří v sobotu 12. července na přespání v přírodě, končíme obědem v pátek 18. července.

Co s sebou:

a) nabalit na kolo – nejnutnější věci pro noční přespání (igelit,  event. karimatku, spací pytel), náhradní věci pro případ promoknutí, pláštěnku, pití, průkaz ZP, osobní léky, plavky, pružinu s háčky pro připevnění věcí na nosič.

Kolo musí odpovídat bezpečnosti silničního provozu, s nosičem a základní výbavou pro údržbu (hustilka, lepení, zámek). Ze zkušeností doporučujeme náhradní duši a kontrolu technického stavu kola před odjezdem! Povinná je cyklistická přilba!!!

b) k přepravě bagáže autem – běžné věci denní potřeby, sportovní oblečení, poznámkový blok, tužku event. fixy, kdo chce, může si vzít drobné sportovní vybavení (pálky na stolní tenis, tenisovou raketu, in-line brusle,…), nůž, baterku.

Jak pojedeme:

Sejdeme se 12. července ve 13:00 hodin v Chocni u ZŠ Sv. Čecha (u sport. haly), naložíme batohy na auto a kolem 13.30 hodiny odjedeme po skupinách na kolech směr noční dobrodružství.

Dobrovolná  informační  schůzka  pro  rodiče  –   středa  25. června 2014 v 16.00 hodin v Obchodní akademii a SOŠ CR v Chocni, Masarykova ulice 1000. Zde budou také předávána mapeťácká trika, ve kterých pojedeme (vzít si je na sebe na cestu!!!). Účastníkům z větší vzdálenosti budou trika předána při odjezdu.

Všichni instruktoři, kteří se budou o děti starat, jsou absolventy vysokých škol tělovýchovného zaměření nebo kvalifikovaní trenéři.

UPOZORNĚNÍ pro účastníky, kteří se nebudou moci z jakýchkoliv důvodů akce zúčastnit: při vracení zaplacené finanční částky se musíme řídit námi podepsanou smlouvou s provozovatelem zařízení o stornopoplatcích – dle doby odhlášení (podrobnosti na schůzce), odečíst náklady na Mapeťácké triko, které vám již zůstane (Kč 200,-) a výdaje na pokrytí administrativních a organizačních záležitostí (Kč 300,-). Jestliže účastník opustí tábor z jakéhokoliv důvodu předčasně, např. kázeňského (ještě se to nestalo), nemá právo na vrácení účastnického poplatku.

V případě krajně nepříznivého počasí při návratu z  Pastvin dáváme možnost rodičům (po předchozí tel domluvě) děti individuálně odvézt, jinak je samozřejmě bezpečně dopravíme. Předpokládaný návrat kolem 16. hodiny.

Veškeré dotazy, žádosti, sdělení či změny hlaste co nejdříve !!!

Pěkný konec školního roku, hezké počasí a dobrou náladu na prázdniny všem přeje za organizátory Sportovní akademie MAPETO

Mgr. Tomáš Bek
MT: 605 160 928
e-mail: bek.tom@seznam.cz

Ostatní kontakty, vaše příspěvky a sdělení najdete na: www.mapeto.eu