Informační schůzka

Dobrovolná informační schůzka pro rodiče se koná ve čtvrtek 25. června 2015 v 16.00 hodin v Obchodní akademii a SOŠ CR v Chocni, Masarykova ulice 1000.

Zde budou také předávána mapeťácká trika, ve kterých pojedeme (vzít si je na sebe na cestu!). Účastníkům z větší vzdálenosti budou trika předána při odjezdu.