MAPETO 2021 v tradičním termínu

Termín: 17.7. – 23.7. Dále již s přihláškou neváhejte.

Pokud se akce neuskuteční z důvodu Covid19, bude přihlášeným účastníkům vrácena uhrazená částka v plné výši.