Informace před odjezdem 2021

Vážení rodiče, děvčata a chlapci!

Přihlásili jste se na týdenní setkání sportovně založených chlapců a dívek v krásném prostředí Pastvinské přehrady.

Ve čtvrtém červencovém týdnu tak vyměníte pohodlí svých domovů za ubytování ve sportovním středisku UP Olomouc a prázdninové lenošení za získávání odvahy, síly, vytrvalosti, dovedností a zkušeností v méně tradičních sportech v přírodě.

Prázdniny jsou tady, a k těm již tradičně patří „Sportovní akademie MAPETO“. Tým instruktorů již pilně pracuje a opět pro vás připravuje vysoce nadstandardní obsahovou a odbornou náplň celého týdne.

Všichni, kteří jste obdrželi tyto pokyny, jste se závazně přihlásili a zaplatili celou částku nebo její část. (Kdo opomněl, učiňte tak, prosím, obratem). Ty z vás, kteří neuhradili prozatím celou částku, prosíme o doplatek nejpozději do 5. 7. 2021 na č.ú. 27-8747080287/0100.

A nyní technické záležitosti:

Termín: 17. 7. – 23. 7. 2021 (sobota – pátek)
Ubytování: Sportovní a výcvikové středisko Univerzity Palackého Olomouc na Pastvinské přehradě.
Cena: Kč 4.490,- (možnost uplatnění slevy).
V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze (strava 4x denně, pitný režim), využívání sportovišť a sportovního náčiní a nářadí, táborové triko MAPETO, doprava zavazadel, pro zájemce sauna, ostatní poplatky a náklady (pronájmy sport. vybavení a prostor, střelivo, ceny pro nejlepší Mapeťáky, nákup sport. materiálu, smlouvy, odvody, …).
Prosba: Máte-li možnost zprostředkování jakékoliv sponzorské pomoci, finanční příspěvek, drobné předměty použitelné jako ceny pro účastníky, materiální vybavení atd., budeme rádi. V kladném případě nás prosím kontaktujte. Děkujeme.
Náplň činnosti: Děti se budou moci seznámit se základy vodní turistiky (kanoe, kajak, paddelboard), sportovní střelby, podle věku absolvují méně náročný cykloturistický výlet s nouzovým přespáním a přípravou jídla v přírodě. Seznámí se se základy baseballu, sport. střelby, lezení a práce s horol. lanem (vše s kompletním materiálním vybavením), dalšími tradičními (tenis, fotbal, basketbal, stolní tenis, florbal…) i netradičními (frisbee, box, pétanque, baseball, lukostřelba, lakros, faustbal, double disc court, rogaining, badminton, letní biatlon …) sporty, činnostmi, soutěžemi a hrami.
Stravování: Začínáme večeří v sobotu 17. července na přespání v přírodě, končíme obědem v pátek 23. července.

Odevzdejte při odjezdu:

Koronavirus

Co se týká testování na Covid, před nástupem na letní tábor mají děti povinnost splnit jednu z podmínek:

  • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
  • PCR test starý max. sedm dní
  • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dní
  • Antigenní test starý max. tři dny (přetestování sedmý den tábora)
  • Samotest provedený na místě (přetestování sedmý den tábora)
  • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování sedmý den tábora)

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pozn.: přetestování sedmý den tábora pro nás odpadá. Samotest můžete provést při odjezdu na bivak z Vámi dovezeného testu. Testy nezajišťujeme.

Přikládáme posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který nám dle zákona musíte odevzdat v den odjezdu dítěte (můžete mít i jiný formulář). V souvislosti s koronavirovou infekcí se budeme řídit všemi doporučeními hygieniků pro pořádání dětských táborů. Není to ale nic nestandardního, co by výrazně omezovalo pobyt a náplň námi plánovaných aktivit. Jen prosíme o připomenutí základních hygienických návyků, které my samozřejmě všem znovu zopakujeme, a vybavte děti respirátory. Ostatní bude zajištěno.

Co s sebou:

a) nabalte na kolo

První noc bivakujeme na domluvených místech. Nejnutnější věci pro noční přespání (igelit, karimatku, spací pytel), náhradní věci pro případ promoknutí, pláštěnku, pití, ručník, průkaz ZP, roušku, osobní léky, plavky, naložte na nosič. Připevněte pružinou s háčky na nosič.
Kolo musí odpovídat bezpečnosti silničního provozu, s nosičem a základní výbavou pro údržbu (hustilka, lepení, zámek). Ze zkušeností doporučujeme náhradní duši a kontrolu technického stavu kola před odjezdem!
Povinná je cyklistická přilba!

b) k přepravě bagáže autem

Pro týdenní pobyt – běžné věci denní potřeby, sportovní oblečení, poznámkový blok, tužku event. fixy, kdo chce, může si vzít drobné sportovní vybavení (pálky na stolní tenis, tenisovou raketu, florbalku, …), nůž, baterku, karty, deskové hry aj.
Zabalte do přepravní tašky, batohu nebo kufru. Tam i zpět přepravíme nákladním autem.

Odkud a kdy pojedeme na tábor:

Sraz: 17. července v 13:00 hodin v Chocni u ZŠ Sv. Čecha (u sport. haly), naložíme batohy na auto.
Odjezd: kolem 13:30 hodin odjedeme po skupinách na kolech směr noční dobrodružství.

Mapeťácká trika, ve kterých pojedeme, dětem rozdáme při odjezdu.

Kdy a kam se vrátíme z tábora:

23. července přibližně v 12:00 hodin odjíždíme z Pastvin. Na lehko. Všechna zavazadla se převezou autem.

V případě krajně nepříznivého počasí při návratu z Pastvin dáváme možnost rodičům (po předchozí tel. domluvě) děti individuálně odvézt, jinak je samozřejmě bezpečně dopravíme.

Předpokládaný návrat přibližně v 16:00 hodin k OA s SOŠ CR Choceň (zezadu od řeky).

Zde bude tábor ukončen slavnostním vyhlášením.

UPOZORNĚNÍ

pro účastníky, kteří se nebudou moci z jakýchkoliv důvodů akce zúčastnit se musíme řídit námi podepsanou smlouvou s provozovatelem zařízení o stornopoplatcích, odečíst náklady na Mapeťácké triko, které vám již zůstane (Kč 200,-) a výdaje na pokrytí administrativních a organizačních záležitostí (Kč 300,-). Jestliže účastník opustí tábor z jakéhokoliv důvodu předčasně, nemá právo na vrácení účastnického poplatku. Tyto skutečnosti vycházejí z nově vydaných podmínek provozovatelem zařízení UP Olomouc, kdy musíme veškeré platby z naší strany uskutečňovat předem.

Veškeré dotazy, žádosti, sdělení či změny hlaste co nejdříve!

Pěkný konec školního roku, hezké počasí a dobrou náladu na prázdniny všem přeje za organizátory Sportovní akademie MAPETO